Bewerkt door Boudewijn Gotink, fysiotherapeut op haptonomische basis

Letterlijk betekent 'haptonomie' de leer van het menselijk gevoel en gevoelsleven.
In onze samenleving ligt het accent vooral op denken en doen. Voelen kan dan makkelijk ondersneeuwen in de waan van alledag. Door meer bewust te worden van welke gevoelens onze gedachten en gedrag bepalen, zijn we eerder in staat andere, meer passende keuzes te maken tijdens werk, ontspanning en (top)sport.
Haptonomie is een behandelvorm binnen de fysiotherapie waarbij aanraking tussen therapeut en cliënt centraal staat. Haptonomie houdt zich bezig met het bewust worden en ontwikkelen van iemands gevoelsleven.
Via de aanraking kun je weer in contact komen met de gevoelens die in je lichaam opgeslagen zijn. Blokkades kunnen voelbaar worden en spieren kunnen zich ontwikkelen.
Haptonomie is een manier van begeleiden als er klachten zijn die te maken hebben met het niet in balans zijn tussen voelen, denken en doen. Als voelen, denken en doen op elkaar aansluiten is iemand immers “op zijn best”, zit diegene “lekker in zijn vel”.Haptonomie houdt zich bezig met aanraken, voelen, direct lichamelijk contact en de ontwikkeling van de tastzin, met houdingen, bewegingen en gebaren.Haptonomie helpt het 'voelend vermogen' te ontwikkelen, zodat de klachten verdwijnen of beter hanteerbaar zijn.
Haptonomie maakt iemand weer bewust van zijn gevoel. Het is gericht op het bewust maken van gevoelens en bevordert het lichaams- en zelfbesef.Wanneer haptonomie?
Haptonomie kan zinvol zijn bij onder andere: Chronische pijn, slapeloosheid, overspannenheid, vermoeidheid, klachten ten gevolge van stress - en burnout , hyperventilatie,  angstgevoelens en hoofdpijnklachten. Maar ook wanneer klachten niet zo concreet of goed te verwoorden zijn kan haptonomie zeer verhelderend werken. Tijdens en na de zwangerschap en in stressvolle periodes tijdens relatiestoornissen, werkgerelateerde problemen, examens en topsport.


Hapsis = tast, tastzin, gevoel.

Nomos = regel,  regelmatigheden, wetten, wetmatigheden 

Haptonomie = 'wetmatigheden van het gevoel'

 BannerPlus234x60         HCA Plus praktijk 2015 2017         Logo SNAdef          SpoedZorgNet