De organisatie van onze praktijk tijdens Corona voor fysiotherapie, manuele therapie en oedeemtherapie per 1-5-2020 in coronatijd op basis van de RIVM richtlijnen d.d. 30-4-2020:

Hieronder vindt u de maatregelen die we voor uw en onze veiligheid hebben getroffen tijdens de coronacrisis. Ze zijn neergeschreven op basis van de laatste RIVM richtlijn voor onze beroepsgroep en de algemeen geldende regels van het RIVM en VWS.

U bent welkom op onze praktijk indien u de volgende vragen met NEE kunt beantwoorden.

 • Heeft u een of meerdere van de volgende (ook milde!) symptomen: neusverkoudheid of hoesten
  of benauwdheid of koorts (vanaf 38°C)?
 • Heeft u de afgelopen 24 uur COVID-19 symptomen gehad?
 • Heeft u huisgenoten/gezinsleden met koorts en/of benauwdheidsklachten?I
 • Is er bij uzelf of een huisgenoot/gezinslid in de afgelopen 14 dagen corona vastgesteld?

Wachtkamer

 1. Bij binnenkomst wast de patiënt eerst 20 seconden de handen (loop door tot achter in een van beide gangen)
 2. Tijdschriften (onze leesportefeuille) en speelgoed zijn verwijderd
 3. De watertaphandle wordt na elk gebruik gereinigd met een desinfecterende tissue
 4. Er zijn tissues met desinfectiemiddel en een gesloten afvalbak beschikbaar
 5. De gebruikte oppervlakten (deurklinken) worden regelmatig schoongemaakt
 6. Onze beide parallel verlopende gangen van 18 meter zijn overzichtelijk, 1,5 meter breed en worden met elkaar verbonden door een middenterrein. Dit is een perfecte uitwijkmogelijkheid indien er gepasseerd moet worden. Patiënten en therapeuten kunnen elkaar dus gemakkelijk ontwijken. In geval van nood kan de achteruitgang worden gebruikt.
 7. De baliebel op de muur (een druk op de knop is het verzoek aan onze office managers Rina of Chimène om naar de wachtkamer te komen (op 1,5 meter) wordt elke keer na gebruik gereinigd. Wij hebben echter al onze patiënten (van de afgelopen 4 jaar) op 1 mei 2020 per email verzocht telefonisch afspraken te maken en niet onnodig naar de praktijk te komen.
 8. Er is een pamflet op de balie geplakt met de hygiëneregels

Oefenruimte middenterrein

Er kan bij ons (liefst op afspraak) gratis gebruik worden gemaakt van onze hometrainer, crosstrainer of wandrek (richtlijn 2 personen per 20 m² bruto vloeroppervlak)

Behandelkamer

 1. We proberen zoveel als mogelijk de 1,5 meter regel in acht te nemen binnen de behandelkamer: maximaal 2 personen in behandelkamer
 2. We onderzoeken en behandelen binnen de 1,5 meter met mondkapje of wenden ons hoofd af en praten dan zo min mogelijk. Dat vermindert de kans op COVID-19 verspreiding via aerosolen.
 3. De stoel van de patiënt staat 1,5 meter bij het bureau van de therapeut vandaan
 4. Hoeslakens en handdoeken neemt de patiënt zelf mee. Praktijkhanddoeken 1 maal gebruiken en in de wasmand
 5. Gebruik het toilet zo min mogelijk. Er is bij het toilet een met de voet te bedienen afvalbak met zak
 6. Iedere behandelkamer heeft een prullenbak
 7. Beide gangen in de praktijk hebben aan het einde een handenwasgelegenheid met afdroogpapier waar de therapeuten en patiënten hun handen kunnen wassen. De kraan heeft een ergonomische/hygiënische handle en wordt regelmatig ontsmet

Algemene hygiënemaatregelen van het RIVM: de hand-, hoest-, en nies-hygiëne.

 1. Schud geen handen.
 2. Was je handen 20 seconden lang met water en zeep, daarna handen goed drogen met papier.
 3. Ook voordat je naar buiten gaat, als je weer thuis komt, als je je neus hebt gesnoten, natuurlijk voor het eten en nadat je naar de wc bent geweest.
 4. Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
 5. Gebruik papieren zakdoekje om je neus te snuiten en gooi deze weg in een afgesloten prullenbak. Was daarna je handen.
 6. Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen
 7. Dit geldt voor iedereen: op straat, in winkels, met collega’s, behalve thuis en binnen het gezin/huishouden.
 8. Voorkom contact tussen je handen en je gezicht

Therapeut hygiëne

 1. Wij wassen en drogen na iedere behandeling/training onze handen met zeep (en evt desinfectiemiddel) en drogen onze handen met een papieren tissue die we daarna in een gesloten prullenbak deponeren
 2. We hebben voldoende PBM (Persoonlijke Beschermings Middelen zoals mondkapjes, handschoenen, spatbril en een schoon praktijkshirt) volgens de richtlijn van het RIVM
 3. We zetten PBM niet meer in dan nodig, maar niet minder dan noodzakelijk en volgen hierbij de richtlijn van het RIVM
 4. We dragen elke dag schone praktijkshirts, trekken iedere dag schone kleren aan en poetsen meerdere malen per dag onze tanden


Patiënt hygiëne

 1. De patiënt wast en droogt voor iedere behandeling/training de handen met zeep (evt desinfectiemiddel) en droogt de handen af met papier tissuemateriaal dat in een gesloten prullenbak wordt gedeponeerd
 2. Patiënt brengt zelf een grote en een kleine handdoek mee voor op de bank
 3. We vragen onze patiënten schone kleding te dragen en thuis te douchen

Schoonmaak praktijkruimtes

 1. De behandelruimtes worden na elk bezoek gereinigd: de behandelbank en klein oefenmateriaal met desinfectiemiddel, de vloer met een vloerenwisser (swiffer)
 2. Ook de deurklinken en oppervlakken waar de patiënt en wij mee in contact zijn geweest worden dagelijks of meerdere malen per dag schoongemaakt met desinfectiemiddel
 3. Oefenmateriaal wordt na gebruik ontsmet

Planning (hiermee voorkomen we te veel drukte in onze praktijkruimten)

 1. We plannen zodanig dat patiënten elkaar niet hoeven te treffen. Maximaal 4 therapeuten tegelijk op de praktijk. Twee beginnen om het half en hele uur. Twee beginnen om kwart over en kwart voor. We hebben ruimere openingstijden om zo veel mogelijk te spreiden. Zodra 3 dagen per therapeut te weinig is wordt uitgeweken naar de avonduren, zaterdag en zondag
 2. We werken exact op tijd zodat patiënten elkaar niet treffen
 3. In de praktijk mag een patiënt in beginsel niet worden vergezeld door een partner of begeleider. Uitzondering kan gemaakt worden voor bijvoorbeeld taalproblemen. Indien toch noodzakelijk: hanteer dan de 1,5 meter afstand
 4. We vragen u om maximaal 5 minuten voor de afspraak binnen te komen
 5. Bij behandeling in de thuissituatie is er in beginsel, naast de patiënt, niemand in de ruimte aanwezig zijn (1,5 meter afstand) – ook hier 20 seconden handenwassen, 1,5 meter en eventueel PBM gebruiken
 6. Er kan niet getraind worden op hometrainer of crosstrainer zonder afspraak
 7. We plannen kwetsbare ouderen of huisbezoeken aan het einde van de dag
 8. We hebben een op elkaar afgestemd behandelschema.
 9. De wachtruimte is aangepast: minder stoelen en geen onnodige attributen.
 10. Patiënten kunnen tot maximaal 5 minuten voor tijd buiten onder de luifel bij de voordeur of in de auto wachten
 11. Al onze therapeuten hebben een vaste behandelruimte

E-health en werken op afstand

 1. We beperken fysieke afspraken tot een minimum en maken waar mogelijk gebruik van E-health (MijnZorgApp), telefonische consulten en begeleiding op afstand
 2. We integreren het gebruik van MijnZorgApp en telefonische consulten in onze zorgplannen/behandeltrajecten (bijvoorbeeld zorg op afstand / afsluiting / opvolging)
 3. Team/praktijkoverleg doen we via Zoom op alle dinsdagen van 12.30 tot 13.30 uur
 4. Intervisie, multidisciplinair overleg en ons inloopspreekuur (nu: ‘inbelspreekuur’) doen we op afstand.

Dank voor uw medewerking!
Team Schuitemaker en van Schaik fysiotherapie en manuele therapie

corona

 BannerPlus234x60         HCA Plus praktijk 2015 2017         Logo SNAdef          SpoedZorgNet