Onze praktijk is in 1981 gestart door Ruud Schuitemaker en Guus van Goens. Guus is gestopt in 2003. Rik van Schaik is de nieuwe mede-praktijkeigenaar sinds 2018. We genieten landelijke bekendheid door onze gratis toegankelijke huiswerkfilmpjes op de website en onze schouderspecialisatie. We voldoen aan de hoogste en meest moderne kwaliteitseisen door audits, na- en bijscholing, wekelijks vakinhoudelijk overleg, maandelijks praktijkoverleg, E-health en nauwe samenwerking (met elkaar, met collega’s van andere praktijken, huisartsen en specialisten). Al onze fysiotherapeuten hebben zich gespecialiseerd. Maar liefst 5 van onze 7 fysiotherapeuten zijn manueeltherapeut (allen zijn schouderspecialist!), Greet is oedeemfysiotherapeut en Boudewijn is naast fysiotherapeut op haptonomische basis (psychosomatiek) ook specialist op het gebied van ouderen, pre- en postoperatieve revalidatie (zoals heup en knie). Kom langs en u proeft snel de prima sfeer bii ons. Zie verder: Ons team 

Wat kunt u verder van ons verwachten: 

  • Deskundige en ervaren therapeuten, aandacht, korte wachttijden, ook avond-, zaterdag- en aan huisbehandeling.  
  • Ons praktijkpand is energiezuinig (energielabel A) en voldoet aan alle hygiënische eisen.
  • Onze website bevat een Patiëntenportaal met het intakeformulier/online uw afspraak plannen (via ‘inschrijven’).
  • Per email en SMS krijgt u een herinnering wanneer uw volgende afspraak is.
  • U kunt desgewenst MijnZorgApp downloaden (met uw afspraak, mogelijkheid tot videobellen, afspraak wijzigen en bekijken van onze instructievideo’s van de huiswerkoefeningen (afkomstig uit de 12de druk van Ruud’s leerboek Extremiteiten (BSL2019)
  • Aan huisbehandeling alleen op verwijzing van een arts.

En wist u dat ons praktijkpand sinds 2015 een officieel gemeentelijk monument is? Het gehele Calandplein waarop de praktijk zich bevindt valt als architectonisch unicum (laatste jaren ‘60 stijl, architecten Salomonson en van Eesteren) onder Monumentenzorg Lees meer…

Praktijkbrochure
Zie ook onze praktijkbrochure (huisreglement, tarieven, privacyreglement, KNGF modelregeling en klachtenregeling). Of separaat de 'klachtenfolder' / 'klachtenregeling'.

 

slide3

 BannerPlus234x60       HCA Plus praktijk 2015 2017         Logo SNAdef          SpoedZorgNet